Ekstern læringsressurs

Kraftskolen: Energi

I denne introduksjonsfilmen beskrives hva energi er og hvilke hovedtyper energi som finnes. Energi kan verken oppstå av seg selv eller forsvinne. Energien blir bare omdannet fra en form til en annen. Gjennom konkrete eksempler vises hvordan stillingsenergi kan gå over til bevegelsesenergi og hvordan lys og varme fra sola omdannes til ulike energiformer på jorda. Det er laget oppgaver og quiz til filmen.

kunnskapsfilm.no