Ekstern læringsressurs

En verden av emballasje

Mengden avfall øker. Hvert år, nye rekorder. Mye er emballasje. Men er emballasjen selve problemet eller en del av løsningen? Dette er en film om hvordan smartere emballasje faktisk kan være bra for miljøet og redusere avfallsmengden.

kunnskapsfilm.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Teknologi og design
   • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 2
  • Materialer
   • vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning