Ekstern læringsressurs

Våre kjemiske liv

Synes du bromerte flammehemmere, flatater, kvikksølv og muskylen høres skummelt ut? Dette er stoffer vi omgir oss med hver dag! “Våre kjemiske liv” er en film om miljøgifter, og hvordan vi kan holde de i lukkede kretsløp. (Format: wmv og Flash)

kunnskapsfilm.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 2
  • Materialer
   • vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære X
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning
 • Teknologi og forskningslære 1
  • Teknologi, naturvitenskap og samfunn
   • gjøre rede for utvikling og produksjon av et teknologisk produkt og vurdere produktets brukervennlighet, utviklingsmuligheter og miljøpåvirkning
  • Design og produktutvikling
   • begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmuligheter
 • Teknologi og forskningslære 2
  • Forskning, teknologi og samfunn
   • gjøre rede for betydningen av naturvitenskapelig forskning og teknologiutvikling for næringsliv og samfunn