Ekstern læringsressurs

En råvare er en råvare

Hva skjer egentlig når plast, metall, papp og kartong har gjort nytten sin som emballasje? Er de fordømt til evig fortapelse på et deponi, eller..? I En råvare er en råvare er flyvende melkekartonger, snikende smørbegre, bestemte makrell-i-tomatbokser og klumsete potetgullesker hovedpersonene. (Format: wmv og flash)

kunnskapsfilm.no

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Teknologi og design
   • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 2
  • Materialer
   • vurdere miljømessige konsekvenser ved produksjon og deponering av tradisjonelle og nye materialer

Læreplan i teknologi og forskningslære - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Teknologi og forskningslære 1
  • Design og produktutvikling
   • begrunne valg av materialer i produkter og vurdere produktenes form og funksjon, miljømessige konsekvenser, estetikk og forbedringsmuligheter