Ekstern læringsressurs

Nanoteknologi i kjemiundervisningen

Artikkelen "Contextualising nanotechnology in chemistry education" er slik av forfatterne: 

In recent years nanotechnology has become part of the content of many undergraduate chemistry and physics degree courses. This paper deals with the role of contextualisation of nanotechnology in the delivery of the content, as nanotechnology is only now being slowly integrated into many chemistry degree courses in Ireland and elsewhere.

rsc.org

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Kjemi 2
    • Materialer
      • gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til