Ekstern læringsressurs

Investigating the action of urease

Enzym er viktige i ei rekkje av dei biokjemiske prosessane i kroppen, frå replisering av DNA til fordøyinga. Denne enzymaktiviteten er ikkje alltid så lett å visualisere. I denne artikkelen skildrast eit forsøk der enzymet urease frå soyabønner (glycine max) bryt ned ura til ammoniakk og karbondioksid. Raudkål blir brukt som indikator.

scienceinschool.org

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Metoder og forsøk
   • planlegge og gjennomføre forsøk og vurdere risiko, feilkilder og resultater
   • skrive rapport fra forsøk og presentere prosess, metode og resultater med og uten digitale hjelpemidler
  • Syrer og baser
   • definere syre og base og gjøre rede for syre-base-reaksjoner
   • måle pH med ulike metoder og beregne pH i sterke og svake syrer og baser
 • Kjemi 2
  • Forskning
   • publisere rapporter fra egne forsøk, med og uten digitale verktøy
  • Organisk kjemi 2
   • gjøre forsøk med enzymer og forklare hvordan de fungerer