Ekstern læringsressurs

Detecting sugar: an everyday problem when facing diabetes

Denne artikkelen skildrar nokre påvisingsforsøk for stivelse, protein, glukose, laktose og sukrose. Prinsippa i desse forsøka er dei same som når ein skal fastsetje blodsukkernivå for diagnostisering av diabetes eller måle glukose- og laktosenivå i for eksempel fruktjuicar, mjølk og meieriprodukt.

scienceinschool.org

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger
   • planlegge og gjennomføre forsøk med påvisningsreaksjoner, separasjon av stoffer i en blanding og analyse av ukjent stoff
   • undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Metoder og forsøk
   • planlegge og gjennomføre forsøk og vurdere risiko, feilkilder og resultater
  • Organisk kjemi 1
   • gjøre rede for struktur, navnsetting, framstilling, egenskaper og bruk av alifatiske hydrokarboner, alkylhalider, alkoholer, aldehyder, ketoner, karboksylsyrer, estere, etere og aminer
 • Kjemi 2
  • Organisk kjemi 2
   • gjøre rede for struktur og egenskaper til aminosyrer, proteiner, lipider, karbohydrater og ATP
   • gjøre forsøk med enzymer og forklare hvordan de fungerer