Ekstern læringsressurs

Nanotechnology in school

Nanoteknologi er en kilde til nyskaping innen for eksempel områder som teknologi og medisin. Denne artikkelen fra Sceince in School skisserer noen tiltak for å øke bevisstheten om nanoteknologi blant europeisk vitenskap lærere, og den inneholder beskrivelser av to nanoteknologiforsøk som kan gjøres i klasserommet.

scienceinschool.org

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

  • Kjemi 2
    • Materialer
      • gi eksempler på nanomaterialer, hvordan de framstilles, hva som skiller dem fra vanlige materialer, og hva de kan brukes til