Dataprogram

Treslag i Norge (Android/Apple)

Treslag i Norge (Android/Apple)

Ved hjelp av denne appen kan du identifisere og bli kjent med 27 av de vanligste treslagene du treffer på i Norge.

Knopper, blader, blomster, frukt, bark og greiner! Et rikt utvalg av bilder gjør det mulig å gjenkjenne treslaget du står overfor. Velg årstid i årshjulet på forsiden, og deretter det treslaget du tror det er. Arten er beskrevet med et godt utvalg av bilder og en tekstside.

Det andre alternativet er å identifisere treslaget ved hjelp av nøklene: En knopp-nøkkel for vinteren og en blad-nøkkel for de øvrige årstider.

Appen er primært ment som et verktøy for elever og lærere – samt alle andre som har interesse for trær.

Appen er laget av Skogkurs i samarbeid med Norsk genressurssenter ved NIBIO, Det norske skogselskap, Høgskolen i Hedmark og Naturfagsenteret. Appen er tilgjengelig for mobiltelefoner og nettbrett på App Store (iPhone og iPad) og Play Butikk (Android telefoner og nettbrett). TRESLAG i Norge er gratis.

 

TRESLAG i Norge

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • observere, registrere og beskrive endringene som skjer med et tre eller en annen flerårig plante over tid
 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene

Er bakgrunnsstoff for

Nettressurser

(play.google.com)
(itunes.apple.com)