Dataprogram

WhatBird (Apple/Android)

WhatBird (Apple/Android)

  • Utgiver: WhatBird er utviklet av ablemagic med hjelp og støtte fra Miljødirektoratet og NTNU.
  • Nettsted: http://whatbird.no/

WhatBird er en app for smarttelefoner som skal hjelpe deg å kjenne igjen fuglesang.

Du hører en sangfugl og tar opp lyden med telefonen. Hvis appen kjenner igjen sangen, stopper den opptaket og foreslår én eller flere fuglearter. Så kan du sammenligne ditt eget opptak med forslagene fra WhatBird – er det samme fugl? Hensikten er ikke å gi en fasit, men en indikasjon som hjelper deg med å finne ut hvilken fugl det kan være.

Nettressurser

(play.google.com)
(itunes.apple.com)