Dataprogram

Strandkanten – på fjæretur

Strandkanten – på fjæretur

 • Utgiver: Universitetet i Stavanger
 • Utgitt: 2015

I denne appen kan du teste kunnskapene dine og lære om skjell, tang, snegler og andre smådyr som lever i fjæra. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbeid
  • Mangfold i naturen
   • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene
   • beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene

Tema

 • Feltarbeid
 • Mobil og nettbrett

Nettressurser

(play.google.com)
(itunes.apple.com)