Dataprogram

Atomify

Atomify

 • Utgiver: Anders Hafreager og Svenn-Arne Dragly (ph.d.-kandidater ved Universitetet i Oslo)
 • Utgitt: 2015

App-en Atomify som kan gi intuitiv visuell forståelse av hvordan atomene oppfører seg i væsker, faste stoffer og gasser. Med Atomify forvandles telefonen/nettbrettet til en fysikksimulator. Du kan studere realistiske tre-dimensjonale vekselvirkninger mellom atomene.

I Atomify kan du se hvordan krystaller dannes, smelte og forvandle seg til en gass. Du kan kontrollere temperaturen og størrelsen på systemet for å se hvordan dette påvirker atomer.

Seks forskjellige systemer kan studeres: krystall, diffusjon, kammer, brudd, kræsj i vegg og kuler.

Atomify

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Å beskrive naturen med matematikk
   • bruke matematiske modeller som kilde for kvalitativ og kvantitativ informasjon, presentere resultater og vurdere gyldighetsområdet for modellene
  • Den unge forskeren
   • bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger
 • Fysikk 2
  • Å beskrive naturen med matematikk
   • analysere ulike matematiske modeller for en fysisk situasjon, med og uten digitale verktøy, og vurdere hvilken modell som beskriver situasjonen best

Nettressurser

(itunes.apple.com)
(play.google.com)