Dataprogram

Beat the Microbead App

Beat the Microbead App

Mange produkter inneholder mikroplast som er skadelig for miljøet. Sjekk om produktet inneholder mikroplast ved å skanne QR-koden. 

Basen vil utvides med flere produkter etter hvert.

microbead

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke hydrokarboner, alkoholer, karboksylsyrer og karbohydrater, beskrive stoffene og gi eksempler på framstillingsmåter og bruksområder
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Ernæring og helse
   • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Ernæring og helse
   • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 2
  • Materialer
   • beskrive den kjemiske strukturen og egenskapene til noen syntetiske polymerer og tilsatsstoffer til dem