Dataprogram

Learning Catalytics

Learning Catalytics

Learning Catalytics er et program der elevene kan bruke mobile enheter til å svare på ulike typer spørsmål; multiple-choice eller åpne spørsmål med tekst eller f.eks. med å markere på en tegning. Programmet kan også kombinere elever som har svart forskjellig, slik at disse kan diskutere svarene sine.