Dataprogram

POMT-Bone (Apple)

POMT-Bone (Apple)

 • Utgiver: Green-Eye Visualization
 • Utgitt: 2013
 • Teknisk info: iPhone og iPad

Zoom inn i et menneskeben, se hvordan knekte ben helbredes og undersøke celler i ben og hva bestanddelene gjør.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive skjelettet og muskler og gjøre rede for hvordan kroppen kan bevege seg

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil

Nettressurser

(itunes.apple.com)