Dataprogram

FrogDissection (Apple)

FrogDissection (Apple)

 • Utgiver: Emantras Inc
 • Utgitt: 2012
 • Teknisk info: iOS

App-en gir elever muligheten til å utføre virtuell disseksjon av frosk. 3D-bilder visualiserer indre organer. Det følger med tekster om forskjellige frosker, froskens livssyklus, anatomiske sammenligninger mellom frosk og et menneske og en detaljert beskrivelse av organene. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Funksjon og tilpassing
   • samanlikne bygning og funksjon av organsystem hos ulike dyregrupper, med vekt på sirkulasjon, gassutveksling og utskiljing, sett i samanheng med tilpassing til ulike levevilkår
   • gjere greie for hovudtrekk i formeiringa av planter og dyr, sett i samanheng med utviklinga av livet på jorda
 • Biologi 2
  • Økologi
   • samle, bestemme og klassifisere ulike organismar og knyte opplysningar om levevis og tilpassingar til eit utval av organismane

Nettressurser

(itunes.apple.com)