Dataprogram

My Heart Rate (Apple)

My Heart Rate (Apple)

 • Utgiver: ViTrox Technologies
 • Utgitt: 2013
 • Teknisk info: iPhone og iPad

Appen måler hvor raskt hjertet slår ved å bruke kameraet til mobilen.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil

Nettressurser

(itunes.apple.com)