Dataprogram

Reflex Test (Android/Apple)

Reflex Test (Android/Apple)

Mål reaksjonshastigheten på hørsel, syn og berøring. Hørsel blir målt ved at du trykker så raskt som mulig etter en alarm. Synets reaksjonshastighet måles ved å trykke etter at en farge skifter. Berøring måles ved å trykke etter at mobilen har begynt å vibrere. 

  reaction speed App-en kan brukes til å teste reaksjonsevnen for de ulike sansene hos elevene og sammenligne.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Kropp og helse
   • observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner, og samtale om ulike følelsesmessige reaksjoner og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
  • Kropp og helse
   • beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • samanlikne hormonsystemet og nervesystemet og forklare korleis desse systema blir påverka av ulike stoff