Dataprogram

Angle Meter (Apple)

Angle Meter (Apple)

 • Utgiver: AppInTheSky.com
 • Utgitt: 2011
 • Teknisk info: iPhone og iPad

Angle Meter er en app som måler vinkler gjennom kameraet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt
  • Teknologi og design
   • utvikle produkter ut fra kravspesifikasjoner og vurdere produktenes funksjonalitet, brukervennlighet og livsløp i forhold til bærekraftig utvikling

Nettressurser

(itunes.apple.com)