Dataprogram

Decibel 10th (Apple)

Decibel 10th (Apple)

 • Utgiver: SkyPaw Co. Ltd
 • Utgitt: 2012
 • Teknisk info: iPhone og iPad

Decibel 10th gjør at din iphone eller ipad kan måle lydnivået rundt deg.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Klassisk fysikk
   • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener
  • Fysikk og teknologi
   • gjøre rede for hvordan moderne sensorer karakteriseres, og hvordan sensorenes egenskaper setter begrensninger for målinger

Nettressurser

(itunes.apple.com)