Dataprogram

WeatherNow (Apple)

WeatherNow (Apple)

  • Utgiver: DeluxeWare
  • Utgitt: 2013
  • Teknisk info: iPhone, iPod touch og iPad

Dette er en oversiktlig app som gir deg temperatur og vær for hvilken som helst by i verden. Det oppgis når solen stiger og synker over horisonten samt fuktighet i luften, vindhastighet og trykk. Langtidsvarsel er også med.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 4. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk

Tema

  • Feltarbeid

Nettressurser

(itunes.apple.com)