Dataprogram

SimplePhysics (Apple)

SimplePhysics (Apple)

  • Utgiver: Jundroo, LLC
  • Utgitt: 2012
  • Teknisk info: iPhone og iPad

SimplePhysics gjør det mulig å lage komplekse strukturer som trehus og parishjul. Ved å bruke mobilen kan du dytte eller dra i strukturen for å se om konstruksjonene holder. Områder hvor trykket er stort vises i rødt. Dette kan brukes til å gjøre konstruksjonen bedre. App-en gir også muligheten til å se hvordan en konstruksjon blir sprengt med slow-motion funksjonen. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Teknologi og design
      • teste og beskrive egenskaper ved materialer som brukes i en produksjonsprosess, og vurdere materialbruken ut fra miljøhensyn

Nettressurser

(itunes.apple.com)