Dataprogram

Atoms HD Lite (Apple)

Atoms HD Lite (Apple)

 • Utgiver: Carolina Biological Supply
 • Utgitt: 2011
 • Teknisk info: iPhone, iPad

Utforsk sammensetningen av grunnstoffer ved å bygge atomer, ioner og isotoper. Velg antall protoner, nøytroner og elektroner selv. 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Språk og modeller i kjemi
   • forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet

Nettressurser

(itunes.apple.com)