Dataprogram

Nuclear (Apple)

Nuclear (Apple)

 • Utgiver: Feel Great Publishing Limited
 • Utgitt: 2012
 • Teknisk info: iPhone, iPad

App-en viser deg gjennom flotte visualiseringer atomer og hvordan de er bygget opp.

Nuclear (Apple)

Programmet lar deg legge til protoner, nøytroner og elektroner for å lage nye grunnstoffer og isotoper. Hvis man har lagt inn for mange protoner blir grunnstoffet animert radioaktivt og dermed ustabilt. Du må legge til et nøytron for å gjøre det stabilt. Hvis ikke ser man hvordan grunnstoffet går i stykker og henfaller til et mer stabilt grunnstoff. Klarer du å konstruere alle nøytrale grunnstoffer? For hvert grunnstoff man har konstruert kommer det opp informasjon om hva du har oppdaget og hvor det befinner seg i det periodiske systemet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger
 • Etter Vg3 - påbygging til generell studiekompetanse
  • Stråling og radioaktivitet
   • gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling, forklare fenomenene og gjøre enkle beregninger

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Moderne fysikk
   • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser

Nettressurser

(itunes.apple.com)