Dataprogram

Spacecraft 3D (Apple)

Spacecraft 3D (Apple)

Spacecraft 3D er app som kombinerer bildet fra kameraet på mobilen og virtuelle data slik at man kan se ulike roboter på skjermen. Robotene kan beveges.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder