Dataprogram

Compass (Apple)

Compass (Apple)

 • Utgiver: M&J Studio
 • Utgitt: 2012
 • Teknisk info: iPad

Denne app-en virker som et kompass. Det følger med innebygd kart slik at du lett kan orientere deg i landskapet.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Den unge biologen
   • gjennomføre eit større feltarbeid og nytte biologiske metodar til å samle inn, kartleggje og utforske ulike typar organismar og leggje fram resultata frå undersøkingane
 • Biologi 2
  • Den unge biologen
   • planleggje og gjennomføre eit større feltarbeid med ei undersøking av biotiske og abiotiske faktorar i eit økosystem, og vurdere og presentere resultata med og utan digitale verktøy

Tema

Nettressurser

(itunes.apple.com)