Dataprogram

LuxMeter (Apple)

LuxMeter (Apple)

 • Utgiver: LisiSoft
 • Utgitt: 2012
 • Teknisk info: iPhone og iPad

Denne appen måler belysningstetthet i øyeblikket eller over tid.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter
 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • undersøke og registrere biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem i nærområdet og forklare sammenhenger mellom faktorene
  • Fenomener og stoffer
   • gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og beskrive og forklare resultatene

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Funksjon og tilpassing
   • drøfte korleis ytre faktorar påverkar vekst og utvikling hos planter

Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Fysikk 1
  • Fysikk og teknologi
   • gjøre rede for hvordan moderne sensorer karakteriseres, og hvordan sensorenes egenskaper setter begrensninger for målinger

Nettressurser

(itunes.apple.com)