Dataprogram

The Elements (Apple)

The Elements (Apple)

 • Utgiver: Touch Press
 • Utgitt: 2012
 • Teknisk info: iPad

Anbefales! App-en viser bilde av hvert grunnstoff, hva det brukes til f.eks. i industrien eller på sykehuset. Det gis generell informasjon som atomvekt, atomradius, halveringstid og om stoffet er radioaktivt m.m. Til høyre på skjermen vises de synlige emisjonslinjene til grunnstoffet og ved hvilken temperatur fasen er fast, flytende eller gass.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
   • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • vurdere egenskaper til grunnstoffer og forbindelser ved bruk av periodesystemet

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Språk og modeller i kjemi
   • forklare, illustrere og vurdere stoffers sammensetning, bindingstyper og egenskaper ved hjelp av periodesystemet

Nettressurser

(itunes.apple.com)