Dataprogram

iCell (Android/Apple)

iCell (Android/Apple)

 • Utgiver: HudsonAlpha Institute for Biotechnology
 • Utgitt: 2011
 • Teknisk info: Android, iPhone og iPad

iCell viser innsiden av en dyrecelle, plantecelle og bakterie i 3D. Du lærer om de ulike delene en celle består av. Hver organell er vist med navn og en kort beskrivelse av dens funksjon.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • gjøre rede for celledeling og for genetisk variasjon og arv

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Cellebiologi
   • gjere greie for oppbygginga av eukaryote celler og forklare kva for funksjonar ulike delar i cellene har
   • gjere greie for oppbygginga og formeiringa til bakteriar og virus, og relatere det til prosessar i natur, industri og helsefagleg samanheng

Nettressurser

(play.google.com)
(itunes.apple.com)