Dataprogram

Smart Tools (Android)

Smart Tools er en pakke med 5 sett som inneholder 15 målemetoder. Linjal, vinkel, grader, vater, avstand, høyde, bredde, areal, kompass, magnetisme, lydnivå og rystelser.

Smart Tools

Her er en youtubefilm som viser hvordan appen kan brukes: Smart Tools v1.5 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen
      • gjøre forsøk med magnetisme og elektrisitet og forklare og presentere resultatene