Dataprogram

Virtual Heart (Apple)

Virtual Heart (Apple)

Virtual Heart gir deg muligheten til å utforske flere visninger av det menneskelige hjertet.

Virtual Heart

Appen inneholder en visning av hjertets ytterside og tre interne visninger som realistisk skildrer hjertets ventiler, blodstrøm og elektrisk system. Du kan velge å slå på etiketter som identifiserer forskjellige områder av hjertets struktur og kan skyve fingeren opp og ned på skjermen for å endre visningen av hjertet fra ytre til indre. Røde og blå fargestrømmer visualiserer blodstrømmen, og lysglimt markerer sinusknutens plassering.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp
 • Etter 7. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive i hovedtrekk hjerte- og lungesystemet og hvilken funksjon det har i kroppen
 • Etter 10. årstrinn
  • Kropp og helse
   • beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen

Læreplan i biologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Biologi 1
  • Fysiologien til mennesket
   • gjere greie for oppbygginga av og funksjonen til sentrale organsystem i kroppen, og drøfte årsaker til sjukdommar som har samanheng med livsstil