Dataprogram

Solar Walk (Android/Apple)

Solar Walk (Android/Apple)

Solar Walk gir deg muligheten til å studere jordens indre struktur og våre naboplaneter.

Solar Walk

Du kan studere solsystemet og planetenes posisjon og baner i forhold til hverandre. Appen inneholderi tillegg flere undervisningsfilmer bl.a.om årstidsvariasjonene på jorda,månefasene og tidevannsfenomentet. Den gir også mulighet til 3D visning dersom du har briller og/eller TV med 3D visningsfunksjon.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive og illustrere hvordan jorda, månen og sola beveger seg i forhold til hverandre, og fortelle om årstider, døgn og månefaser
 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • lage en digital sammensatt tekst om noen av planetene i vårt solsystem ved å finne informasjon og oppgi kilder
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder