Dataprogram

Crocodile Clips

Crocodile Clips

Crocodile Clips er simuleringsprogrammer i teknologi & forskningslære, naturfag, fysikk og kjemi.

Kunnskapsløftet vektlegger bruk av digitale verktøy i naturfag, fysikk, kjemi, teknologi & forskningslære, blant annet til animasjoner og simuleringer.

 

Eksempler fra Crocodile Chemistry Eksempler fra Crocodile Chemistry

På nettsidene til både Gammadata og Crocodile Clips kan du lese mer om programmene. Hvis du vil vite mer om ulike funksjoner og muligheter i programmene finnes det små videodemonstrasjoner som kan lastes ned fra hjemmesiden til Crocodile Clips. Der kan du også laste ned demo-versjoner eller du be om å få tilsendt en komplett demo-CD fra Gammadata. Gammadata er eneforhandler for programmene fra Crocodile Clips i Norge.

Nettressurser

(crocodile-clips.com)
(gammadata.no)