Dataprogram

Fysikk fra Sunflower

Fysikk fra Sunflower

En serie programmer med animasjoner og simuleringer som har som hensikt å gi brukeren innsikt i emner eller begreper som en tradisjonelt vet er vanskelig å forstå og anvende.

Oversikt over programmer:

  • Farge - gir en virtuell scene som man kan utforske påvirkningene av fargede lys på fargede overflater.
  • Kraft og bevegelse - gir deg 3D-simulering av åtte klassiske fysikkeksperimenter.
  • Motorer og dynamoer - lar deg bygge opp en 3D-modell av en motor eller dynamo.
  • Enkle strømkretser - lar deg bruke virtuelle komponenter for å lage strømkretser som du også kan se som diagrammer eller med elektronvandring.
  • Lyd - lar deg se lydbølger forplante seg gjennom et medium.
  • Jorda i Verdensrommet - er et planetariumsprogram hvor det i animasjoner vises hvordan himmellegemene beveger seg.
  • Kjernefysikk - er et program hvor du kan simulere flere av de forsøk som førte til oppdagelsen av og bekreftelsen av atomet og dets oppbygging.

Programmene er oversatt til norsk. De passer for aldersgruppen 14 - 18 år, men noen kan brukes lengre ned i grunnskolen. Programmene kjøpes gjennom Mikrodaisy.

I tillegg finnes det to verktøyprogram i Sunflower-serien, det er Data-analyser og Ressursbygger. Data-analyser lar deg lage tabeller og diagrammer av data i andre programmer. Ressursbygger lar deg bearbeide, tilpasse eller bygge ressurser skreddersydd til dine eksakte behov.

Skjermbilde fra program fra Synflower