Dataprogram

Kjemi fra Sunflower

Kjemi fra Sunflower

En serie programmer med animerte modeller og simuleringer som har som hensikt å gi brukeren innsikt i emner eller begreper som en tradisjonelt vet er vanskelig å forstå og anvende.

Oversikt over programmer:

  • Atomer & Ioner - er en modell av atomet for å vise animerte atomer eller skalldiagrammer
  • Binding - er en skissebok der du raskt kan tegne "kryss- og bollediagram".
  • Diffusjon - gir deg fire interaktive animasjoner for å simulere vanlig klasseromsforsøk
  • Oppløsning - er en interaktiv simulering for å vise hvordan substanser oppløses.
  • Grunnstoff, forbindelser og blandinger - er en interaktiv simulering for å vise hvordan substanser oppløses.
  • Periodisk tabell - hjelper deg med å vise og utforske tendenser i elementenes egenskaper.
  • Reaksjonshastighet - gir deg en modell av kollisjonsteorien til bruk for å forklare med og utforske.
  • Fast stoff, veske og gass - Dette er en interaktiv simulering av partikkelmodellen.

Programmene er oversatt til norsk. De passer for aldersgruppen 14 - 18 år, men noen kan brukes lengre ned i grunnskolen. Programmene kjøpes gjennom Mikrodaisy.

I tillegg finnes det to verktøyprogram i Sunflower-serien, det er Data-analyser og Ressursbygger. Data-analyser lar deg lage tabeller og diagrammer av data i andre programmer. Ressursbygger lar deg bearbeide, tilpasse eller bygge ressurser skreddersydd til dine eksakte behov.

Skjermbilde fra et program fra Sunflower