Dataprogram

Biologi fra Sunflower

Biologi fra Sunflower

En serie programmer med animasjoner og simuleringer som har som hensikt å gi brukeren innsikt i emner eller begreper som en tradisjonelt vet er vanskelig å forstå og anvende.

Oversikt over programmer:

  • Celler - Ved hjelp av dette verktøyprogrammet innen biologi kan du studere mikrobilder av celler. Det er en samling imponerende mikrobilder av celler lenket sammen i diagrammer.
  • Rovdyr og bytte - er en modell av et habitat av planter, kaniner og rever.
  • Fordøyelse - forteller historien om hvordan vi absorberer næringsstoffer fra maten ved hjelp av vakre animasjoner og bilder.
  • Kretsløpet - er en samling animasjoner og mikrobilder som hjelper til med å sammenfatte alle deler av temaet som oksygenopptaket i lungene, karbondioksid utskiftingen i cellene, næringsopptaket i tarmtottene, det doble kretsløpet gjennom hjertet og de cellene i blodet som beskytter oss mot bakterier og virus.
  • Enzymer - er en simulering som viser enzyme-katalyserte reaksjoner
  • Osmose - er en simulering av det klassiske poteteksperimentet. Det følger med animasjoner for å vise hva som skjer både på celle- og molekylnivå.
  • Fotosyntese - er en simulering av det klassiske tjønnaks-forsøket.
  • Planter - er en rik samling animasjoner, fotografier og tekst for å samle alle trådene i dette omfattende emnet.

Programmene er oversatt til norsk. De passer for aldersgruppen 14 - 18 år, men noen kan brukes lengre ned i grunnskolen. Programmene kjøpes gjennom Mikrodaisy.

I tillegg finnes det to verktøyprogram i Sunflower-serien, det er Data-analyser og Ressursbygger. Data-analyser lar deg lage tabeller og diagrammer av data i andre programmer. Ressursbygger lar deg bearbeide, tilpasse eller bygge ressurser skreddersydd til dine eksakte behov.

Skjermbilde av programmet fotosyntese