Dataprogram

Scratch

Scratch

  • Utgiver: MIT Media Lab ved Massachusetts institute of technology i USA
  • Nettsted: http://scratch.mit.edu
  • Teknisk info: Windows, Mac OSX

Scratch er et grafisk programmeringsspråk som gjør det lett å lage interaktive historier, spill, musikk og animasjoner. Programmet er oversatt til norsk og er gratis.

Viktige egenskaper ved Scratch er:

  • Byggekloss-programmering. Du lager et program i Scratch ved å bygge sammen grafiske klosser på skjermen. Formene på klossene representerer de grunnleggende reglene for programmeringen. Når klossene passer sammen kan programmet kjøres. Du kan forandre programmet mens det kjører ved å stable om på klossene, så det er lett å eksperimentere og prøve seg fram.
  •  Lyd, bilder og animasjon. Med Scratch kan du lage programmer med grafikk, animasjon, musikk og lyder.
  • Deling og samarbeid. Nettstedet til Scratch kan gi deg inspirasjon og publikum: Du kan prøve andres programmer, hente andres ting inn i egne programmer eller legge ut dine egne programmer på nettet. Det er en målsetting å bygge opp et nettsamfunn og en kultur omkring Scratch.

Gjennom arbeidet med Scratch kan elevene lære om programmeringens grunnleggende konsepter som for eksempel betingelser, løkker, variabler, datatyper og prosesser.

 

Nettressurser