Dataprogram

ISS 3D Teaching Tool - Space Challenge 1

ISS 3D Teaching Tool - Space Challenge 1

Med dette 3D-spillet kan du bli en astronaut på den internasjonale romstasjonen.

ISS 3D Teaching Tool

Det tredimensjonale læreverktøyet er interaktivt og minner om et dataspill. Der skal elevene arbeide seg gjennom flere oppdrag i og utenfor den internasjonale romstasjonen (ISS). Oppgavene er utarbeidet i henhold til europeiske fagplaner. Dette produktet gir lærerne et flerspråklig verktøy for undervisning om romfartsemner til elever i alderen 12 til18 år. Begge produktene er tekstet på alle 12 språkene til ESAs medlemsland , og kommer med en lærerveiledning og en brukerveiledning.

Bestill DVD fra ESA eller last ned en versjon fra Internett. Programmet er gratis.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

  • Etter 10. årstrinn
    • Fenomener og stoffer
      • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder