Bok

Ole Gilbert Karlsen: Terra Mater

Terra Mater

Læreboka Terra Mater er tilpasset Geofag X og1 og gir en presentasjon av det fysiske naturgrunnlaget, miljøspørsmål og ressursforvaltning.

Terra Mater

Boka har en enkel og kortfattet tilnærming til fagstoffet, aktuelle eksempler og grundig veiledning i innhenting av informasjon til prosjektrelatert undervisning.

Boka har oppgaver, mange illustrasjoner og stikkordregister.