Bok

Nils Kristian Rossing: Illusjoner - Du tror det ikke når du har sett det

Illusjoner - Du tror det ikke når du har sett det

Hvordan kan vi ved hjelp av enkle eksperimenter og aktiviteter bedre forstå hvordan synssansen fungerer?

Illusjoner - Du tror det ikke når du har sett det Rossing Leseren vil oppdage at vår visuelle sansning skjer gjennom en tillært tolkning av inntrykk, en tolkning som benytter seg av enkle regler for hvordan et sanseinntrykk skal forståes. Flere av eksperimentene legger opp til å utfordre både øyets fysiologi og reglene for tolkning av sanseinntrykk ofte ved å framkalle illusjoner. På bakgrunn av resultatene fra eksperimenter forfatteren eller andre har gjort, og leseren oppmuntres til å gjenta, skapes økt innsikt i de prosessene som ligger bak vår tolkning av den visuelle verden.

Selv om boka er ment å være et supplement til undervisningen i grunnskole og videregående skole, kan den med stort utbytte leses uavhengig av en undervisningssituasjon. Boka inneholder 142 eksperimenter hvorav mange viser detaljert oppskrift på innretninger man selv kan lage. De aller fleste eksperimentene krever et minimum av utstyr og burde kunne gjøres av de fleste.