Bok

Kari Folkvord og Grethe Mahan: Engasjerende naturfag

Engasjerende naturfag

Boka viser elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole.

Engasjerende naturfag viser hvordan elevaktive arbeidsmåter er strukturerte arbeidssekvenser hvor klare rammer og tydelig ledelse fra lærerens side står sentralt. Dette er arbeidsmåter hvor elevenes egen aktivitet og læring står i sentrum, altså lærerstyrte, elevaktive arbeidsmåter. 

I boka vises en rekke arbeidsmåter som gjør elevene til aktive deltagere i teoriundervisningen i naturfag. Elevene arbeider med lærestoffet mens de for eksempel snakker fag med egne ord, undersøker, er kreative og sjekker egen forståelse. Arbeidsmåtene viser også helt konkret hvordan vurdering for læring, som er et svært aktuelt tema i dagens skole, kan inngå som en naturlig del av undervisningen.

Arbeidsmåtene kan brukes på ulikt faglig innhold; eksemplene våre viser noen muligheter. Derfor vil de fleste arbeidsmåtene som beskrives, være like interessante for andre realfag.
Arbeidsmåtene vil også være interessante for ungdomsskolen.

Bokas nettsted http://engasjerendenaturfag.cdu.no har nedlastbare arbeidsark til alle eksemplene i boka. Nettstedet inneholder også kopioriginaler der det er nødvendig.

Engasjerende naturfag

Nettressurser

(engasjerendenaturfag.cdu.no)