Bok

Erland Andersen (red.): Atommodellen 100 år

Atommodellen 100 år

I anledning 100-års jubileet for Bohrs postulater er det gitt ut et jubileumshefte i Danmark. Heftet inneholder artikler som er skrevet av personer som på en eller annen måte har hatt berøring med Niels Bohr, Bohrs Institut eller Bohrs atommodell fra 1913.

Er bakgrunnsstoff for