Bok

Trond Vidar Vedum: Naturleseboka. Småstykker til høytlesning

Naturleseboka. Småstykker til høytlesning

I Naturleseboka finner du 25 små fortellinger fra naturen. Her finner du historier om blant annet dyr, fugler, fisk og insekter. Fortellingene egner seg godt til høytlesing i større eller mindre elevgrupper på 1.-4. trinn.

Lesestykkene kan brukes som motivasjon til temaarbeid, som bakgrunn for samtale eller rett og slett som en avveksling i skolehverdagen. Alle historiene er frittstående, og de egner seg godt til bruk i naturfagundervisningen.

Naturleseboka

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig
   • gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter i nærområder og sortere dem i grupper
 • Etter 4. årstrinn
  • Mangfold i naturen
   • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
   • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
   • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen