Bok

David Helbæk: Klimaheftet – Alt henger sammen med alt

Klimaheftet – Alt henger sammen med alt

Klimaheftet – Alt henger sammen med alt er et arbeidshefte for mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående skole. Formålet er å inspirere til å ta dagsaktuelle klimaproblemstillinger inn i undervisningen. Det kan brukes som et verktøy til å få mer kunnskap om klimaendringene og for å bli mer miljøbevisst.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • trekke ut og bearbeide naturfaglig informasjon fra tekster i ulike medier og lage en presentasjon
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt
   • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær