Bok

Leif Wedøe: Fysikk fra lek til læring

Fysikk fra lek til læring

Endelig et hjelpemiddel og en inspirasjonskilde til fysikkundervisning i grunnskolen! Boken er skrevet for deg som arbeider eller skal arbeide på småskoletrinnet. Mye av stoffet kan imidlertid lett tilpasses alle nivå på barnetrinnet.

 

Fysikk fra lek til læring

Fysikk er et fag som har nær tilknytning til våre konkrete omgivelser og iboende muligheter til variert praktisk aktivitet, og har derfor stor appell til elever. I naturfaget tillegges fysikk og kjemi like store tidsressurser som biologikomponenten. Samtidig skal mye av arbeidet organiseres som tema, og lek skal være en arbeidsform, spesielt på småskoletrinnet.

I denne boken starter forfatteren med å drøfte hvordan fysikk kan inkorporeres i forskjellige temaer, og hvordan fysikk og lek kan forenes. Det meste av boken er viet praktiske eksempler som kan brukes i undervisningen, med vekt på å utnytte nærmiljøet. Didaktiske og metodiske problemstillinger blir behandlet i nær tilknytning til aktivitetsforslagene.