Hopp til hovedinnhold
Bok

Kari Folkvord, Grethe Mahan: Engasjerende realfag

Engasjerende realfag

Elevaktive arbeidsmåter i biologi og kjemi i videregående skole.

Engasjerende realfag Boka viser hvordan formidlingen av realfagene i skolen kan gjøres mer variert og motiverende, ved hjelp av elevaktive arbeidsmåter og identitetsbyggende arbeid. Boka beskriver en rekke arbeidsmåter der elevene gjennom lærerstyrte aktiviteter selv jobber aktivt med realfaglige temaer.

Gjennom identitetsbyggende arbeid vil realfagelever i større grad identifisere seg med og utvikle tilhørighet til realfagene. Da vil realfagene oppleves mer relevante for dem selv og deres liv. Ett av målene med denne boka er at elevene møter en realfagsundervisning som gir dem lyst til å utforske hvilke muligheter valg av realfag i den videre utdannelsen kan gi dem. Deler av boka tar for seg realfagene som helhet, mens de praktiske eksemplene på de elevaktive arbeidsmåtene dreier seg om Biologi I og II og Kjemi I og II i videregående skole.