Bok

Sonja M. Mork og Wenche Erlien: Språk og digitale verktøy i naturfag

Språk og digitale verktøy i naturfag

Denne boka skal være en inspirasjonskilde for lærerstudenter, lærere og lærerutdannere i naturfag. Forfatterne har bred bakgrunn fra forskning, undervisning og kursvirksomhet for naturfaglærere.

Språk og digitale verktøy i naturfag

Boka gir hjelp til å tolke kompetansemålene i Kunnskapsløftet og inneholder mange eksempler som er knyttet til naturfag fra 1. årstrinn i grunnskolen til VG1 i videregående skole. Mange av ideene kan brukes direkte eller overføres til andre temaer og aktiviteter.

En sentral del av læring i naturfag handler om å bruke språket på en konstruktiv måte gjennom aktiv og bevisst lesing og skriving i naturfag, ved å jobbe med argumentasjon, informasjonssøk, kildevurdering og digitale verktøy. Denne boka viser gjennom praktiske eksempler og forskningsresultater hvordan bruk av grunnleggende ferdigheter kan være nyttige grep for å sikre god læring i naturfag på en spennende og motiverende måte.

Forfatterne arbeider eller har arbeidet ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo. De kompletterer hverandre med erfaringer og kompetanse innen bl.a. forskning, utvikling, undervisning, kursvirksomhet og utallige møter med lærere og elever. Denne naturfagsdidaktikkboka tar utgangspunkt i erfaringer forfatterne har fått gjennom å holde kurs for naturfaglærere om grunnleggende ferdigheter i regi av Naturfagsenteret.