Bok

Naturen - et temanummer

Naturen - et temanummer

Naturen - et temanummer Naturen - et temanummer

Norges eldste populærvitenskapelige tidsskrift er ute med et temanummer for å markere Darwinjubileene og den felles presentasjonen av Charles Darwin og Alfred Wallace sin teori om evolusjon ved naturlig utvalg i 1858.

I heftet finner vi seks artikler, skrevet av anerkjente evolusjonsbiologer, som omfatter ”Darwins teorier fra begynnelsen og frem til i dag, ”state of the art” for den moderniserte teorien, om artsmangfoldet, menneskets evolusjon og endelig evolusjonsteoriens betydning innen vår forståelse av infeksjonssykdommer
og fiskeriforvaltning”.

Artiklene favner vidt og bør være nyttig lesning for alle som underviser innen området.