Bok

Ole Gilbert Karlsen : Terra Nostra

Terra Nostra

Læreboka Terra Nostra er tilpasset geofag 2 og dekker hovedområdene jorden i forandring, geoforsking, klimaendringer og georessurser.

Terra Nostra

Kapitlene starter med å peke på hva du skal kunne fra tidligere pensum. På slutten av hvert kapittel er det oppgaver, tips om aktuelle nettsteder og et sammendrag.