En filmsnutt om grunnleggende ferdigheter

Filmsnutt fra ressurspakken I praksis: naturfag på 1.-7. trinn – en samling med over 30 filmer om naturfagundervisning på 1. til 7. årstrinn.

Skjermbilde fra filmsnutten viser Anders Isnes. I Kunnskapsløftet er de fem grunnleggende ferdighetene å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne skrive, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy, integrert i kompetansemålene og skal bidra til utvikling av fagkompetansen.

Spørsmål til diskusjon

På hvilke måter kan naturfagundervisningen støtte opp om de ulike grunnleggende ferdighetene?
Hvordan kan de grunnleggende ferdighetene være med på å gjøre naturfagundervisninga bedre?

Nettressurser

(naturfag.no)